foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dziś, 26 czerwca 2020 roku,  zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Wiemy, ze rok ten był nietypowy pod wieloma względami, ale teraz jest on już za nami! A przed nami WAKACJE, ulubiona pora wszystkich uczniów i ... nauczycieli! Uczniowie spotkali się na krótko z wychowawcami, którzy wręczyli im cenzurki z wysokimi ocenami i promocją do wyższej klasy, lub - w przypadku koleżanek i kolegów z VIII klasy - świadectwo ukończenia szkoły. Naszych absolwentów w bardzo symboliczny sposób, w obecności rodziców, pożegnali wszyscy pracownicy szkoły. Nie obyło się bez łez wzruszenia! A ponieważ nie mieliśmy możliwości, aby zaprezentować na tradycyjnym apelu, podsumowania sukcesów  i osiągnięć uczniów, pani Małgorzata Smok przygotowała prezentację, która pokazuje w "pigułce" końcowe zestawienie poszczególnych klas. Prezentację można zobaczyć tutajJeszcze raz gratulując uczniom wspaniałych wyników, dziękuję, w imieniu wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, za wspólnią naukę i miłe chwile, a absolwentom życzę samych sukcesów w nowych szkołach. Na najbliższe dwa miesiące życzę wszystkim wspaniałego i zdrowego wakacyjnego odpoczynku. DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!

   

Notatka: Katarzyna Grobelniak, zdjęcia: Joanna Trzcińska

Kończący się właśnie rok szkolny był wyjątkowy pod wieloma względami. Z powodu pandemii naukę "przenieśliśmy" do domów. Ta zdalna nauka nie była łatwa dla nikogo.  Nauczycielom postawiono z dnia na dzień nowe zadania - zrealizowanie programu nauczania bez bezpośredniego, czyli oko w oko, kontaktu z uczniami. Uczniom także nie było łatwo, chociaż niektórym podobało się pozostawanie w domach, bez obowiązku wczesnego wstawania i dojazdów do szkoły! Ale się udało wytrwać i "dotrzeć" do wakacji! Pewnie w wielu przypadkach tego "sukcesu" by nie było, gdyby nie KOCHANI RODZICE. To oni, zwłaszcza w edukacji początkowej, wspólnie z nauczycielami odpowiadają za zrealizowanie programów i materiału dydaktycznego oraz za sukcesy i dobre oceny swoich dzieci. Pewnie niejednokrotnie mieli już dość tej zdalnej edukacji! Marzyli o powrocie dzieci do szkoły, bo przecież mieli też swoje obowiązki i pracę. Należą się im więc za wszystko OGROMNE PODZIĘKOWANIA! I kwiaty, którymi na zakończenie roku zazwyczaj uczniowie  dziękują nauczycielom! TERAZ TO MY, NAUCZYCIELE, DZIĘKUJEMY RODZICOM

Notatka: Katarzyna Grobelniak

Kwiaty na lato? Oczywiście, że wybór musi paść na słoneczniki ...

Zespół Pedagogów i Psychologów z Zespołu Szkół w Barcinie przygotował działania profilaktyczne związane z tematem fonoholizmu. My już ten temat szczegółowo omawialiśmy w ubiegłym roku szkolnym na lekcjach pedagogicznych. W ramach przypomnienia zachęcam Was do obejrzenia prezentacji. Prezentacja znajduje się tutaj.

Pozdrawiam, pedagog szkolny.

Uwaga!

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020, w dniu 26 czerwca 2020 roku, również wyglądać będzie nieco inaczej.

Świadectwa rozdawać będą wychowawcy swoim uczniom (w salach lekcyjnych) według następującego porządku: klasa 1 - o godzinie 8.00, klasa 2 - godzina 8.15, klasa 3 - godzina 8.30, klasa 4 - godzina 8.45, klasa 5 - godzina 9.00, klasa 6 - godzina 9.15, klasa 7 - godzina 9.30, klasa 8 - godzina 10.00 (sala gimnastyczna). 

Wytyczne dla uczestników: uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach, krótko przed wyznaczoną godziną główny wejściem,  dezynfekują ręce i udają się do swoich sal. Rodzice czekają na swoje dzieci przed budynkiem szkoły lub na parkingu. Po odebraniu świadectwa od wychowawcy uczniowie wychodzą z budynku wejściem bocznym lub przy sali gimnastycznej. Prosimy o nie wręczanie kwiatów, pamiątek lub upominków, aby zminimalizować kontakty między osobami.

Prosimy również o zachowanie koniecznego dystansu między spotykającymi się osobami! Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i zdrowie!

Notatka: Katarzyna Grobelniak

Burmistrz Barcina Michał Pęziak, w dniu 3 czerwca 2020 r., podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Umowa ta jest gwarancją otrzymania 94.980,00 zł na sfinansowanie zakupu laptopów, mobilnych routerów oraz dostępu do Internetu dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Łącznie zaplanowani zakup 53 szt. laptopów, 20 mobilnych routerów oraz 18 doładowań Internetu. Urządzenia te zostaną przekazane do szkół podstawowych w Barcinie, Piechcinie oraz Mamliczu, wg zapotrzebowania złożonego przez dyrektorów szkół. Sprzęt zostanie wypożyczony przez szkoły uczniom na okres zdalnej nauki. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

plakat1