foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kolejny już raz nasza szkoła organizowała świąteczną akcję na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Jaksicach. Organizatorki: pani Hanna Krause i Ewa Wolska, zaapelowały do ludzi o dobrych i wrażliwych sercach o aktywne włączenie się w to szlachetne przedsięwzięcie!. Zbierano tradycyjnie zabawki, słodycze i środki higieniczne. Przygotowano taże, jak w ubiegłym roku, indywidualne paczki dla poszczególnych podopiecznych. Dary serca zostaną przekazane do placówki w sobotę 21 grudnia. Ogromne podziękowania dla osób, które włączyły się w akcję!

     

Notatka; Katarzyna Grobelniak