foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zapewne wiecie już Państwo, że udało się, wspólnymi wysiłkami, doprowadzić do negatywnej opinii Kuratora Oświaty na pomysł przekształcenia naszej szkoły w filię Zespołu Szkół w Barcinie. Krótko mówiąc szkoła została ocalona! Nie udałoby się to, gdyby nie ogromne zaangażowanie wielu osób. Stąd w imieniu Dyrektora, nauczycieli i pracowników szkoły oraz oczywiście UCZNIÓW składamy podziękowania wszystkim zaangażowanym w sprawę osobom. Szczególne podziękowania kierujemy do  Pani Agnieszki Suleckiej - radnej z Mamlicza, mieszkańców wiosek, kóre należą do obwodu naszej placówki, obecnych, byłych i przyszłych rodziców naszych uczniów oraz wszystkich, kórym na sercu leżało i nadal leży dobro i przetrwanie naszej szkoły. DZIĘKUJEMY!

dziek