foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Burmistrz Barcina Michał Pęziak, w dniu 12 maja 2020 r., podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

zd szk

Informacja pochodzi ze strony: https://barcin.pl/aktualnosc-1-1975-zdalna_szkola.html