foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W Szkole Podstawowej w Mamliczu od wielu lat szczególną uwagę poświęca się promocji zdrowia. Młodzież wykazuje duże zainteresowanie tą tematyką i mocno angażuje się w działania podejmowane w ramach realizacji zadań związanych z promocją zdrowego stylu życia, czego dowodem są nadesłane zdjęcia konkursowe. Organizatorzy konkursu nagrodzili uczniów: Karolina Madalińska (klasa 0), Lena Słomkowska (klasa V), Nikola Klawińska (klasa V), Wojciech Umiński (klasa V), Szymon Umiński (klasa VII). Zwycięzcom gratulujemy. Organizatorzy konkursu: psycholog i pedagog szkolny.

 

zdjęcia i notatkę nadesłała: Magdalena Wróblewska