foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wybraliśmy Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2021/2022. O funkcje ubiegało się piętnaścioro kandydatów z klas 4-8. W wyniku przeprowadzonego głosowania "wyborcy" uznali, że przewodniczącą zostaje Maja Nowak (kl.VIII), jej zastępcą będzie Julka Ciszak (kl. VIII). Funkcja sekretarza przypadła Nikoli Ratajskiej (kl.VIII), Kolejne funkcje w Samorządzie Uczniowskim to: Rzecznik praw ucznia: Estera Smolińska (kl. VI); Przewodnicząca sekcji dekoracyjnej: Inez Siemianowska (kl. V); Przewodniczące sekcji kulturalnej: Wiktoria Zwolińska i Agata Cięgotura (kl.VI); Przewodnicząca sekcji informacyjnej: Nadia Sulska (kl. VII). Wszystkim wybranym gratulujemy, ale też przypominamy, że bycie członkiem Samorządu Uczniowskiego to nie tylko zaszczyt, ale również ciężka praca na rzecz całej szkolnej społeczności. Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego nadal są panie: Joanna Trzcińska i Ewa Wolska

Tekst i fot .Joanna Trzcińska