foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

szkola rodzice

 

 

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020 

Terminy:

10 września 2019 - pierwasze zebrania, wybór klasowych rad rodziców, sprawy organizacyjne

4 listopada drzwi otwarte

16 grudnia - zebrania

17 lutego - zebranie podsumowujące I semestr nauki

18 maja - drzwi otwarte, indywidualne konsultacje

godziny spotkań wychowawcy podawać będą uczniom/zeszyty kontaktów/ i przez e-dziennik. 

 

            zebraniedrzwi otwarte