foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

szkola rodzice

 

 

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019 

Terminy:

17 września 2018 - pierwasze zebrania, wybór klasowych rad rodziców, sprawy organizacyjne

12 listopada zebrania klasowe

10 grudnia - drzwi otwarte, indywidualne konsultacje

5 lutego - zebranie podsumowujące I semestr nauki

8 kwietnia zebrania klasowe

13 maja - drzwi otwarte, indywidualne konsultacje

godziny spotkań wychowawcy podawać będą uczniom/zeszyty kontaktów/ i przez e-dziennik. 

 

            zebraniedrzwi otwarte