foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

szkola rodzice

 

 

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Terminy:

9 września 2021r  - pierwasze zebrania, wybór klasowych rad rodziców, sprawy organizacyjne

8 listopada 2021 r. drzwi otwarte 

14 grudnia 2021 r - zebranie

7 lutego 2022 r.  - zebranie podsumowujące I semestr nauki

18 maja 2022 r. - drzwi otwarte, indywidualne konsultacje

godziny spotkań wychowawcy podawać będą uczniom/zeszyty kontaktów/ i przez e-dziennik. 

 

            zebraniedrzwi otwarte