foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

szkola rodzice

 

 

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018 

- najbliższe "drzwi otwarte dla rodziców" - 23 kwietnia 2018r (w klasach 4-7 w godzinach 15.00 - 17.00, a w klasach młodszych- w godzinach podanych przez wychowawców)

 

- najbliższe klasowe zebrania z rodzicami - 15 maja 2018r - Godziny zebrań zostaną podane przez wychowawców w e-dzienniku!

 

            zebraniedrzwi otwarte