foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 2 września (poniedziałek) - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

23 - 31 grudnia 2019 - zimowa przerwa świąteczna

27 stycznia - 9 lutego 2020 - ferie zimowe (w naszym województwie)

9 - 14 kwietnia 2020 - wiosenna przerwa świąteczna

26 czerwca 2020 - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

7 stycznia (wtorek) - konferencja gminna nauczycieli

21, 22 i 23.IV - sprawdzian ósmoklasisty (dni wolne dla uczniów pozostałych klas)

30 kwietnia (czwartek)

12 czerwca (piątek)  - dzień po Bożym Ciele

 

kolejne 2 dni wolne zostaną ustalone w porozumieniu z pozostałymi placówkami z terenu naszej gminy