foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W czasie zaboru pruskiego władze niemieckie postanowiły zbudować nową szkołę-bastion germanizmu dla licznie gromadzącej się ludności polskiej. W latach 1900-1902 powstał dwupiętrowy gmach składający się z trzech izb lekcyjnych i mieszkań dla nauczycieli na pierwszym i drugim piętrze.

W lutym 1965 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły o nowy  pawilon. Prace zakończyły się w 1967 roku. Ich efektem były trzy klasy, klasopracownia, biblioteka i pokój nauczycielski.

Pomysł dalszej rozbudowy szkoły powstał  w latach osiemdziesiątych, lecz projekt zaczęto realizować dopiero w grudniu 1990 roku. Oddanie obiektu do użytku nastąpiło 1 września 1992 roku. W piwnicy gmachu zrobiono kotłownię, natomiast na parterze świetlicę, gabinet dla stomatologa, pielęgniarki, sekretariat, pokój nauczycielski oraz gabinet dyrektora.

Ostatnim etapem rozbudowy szkoły była budowa sali gimnastycznej. Oficjalnie jej otwarcie miało miejsce 2 czerwca 1995 roku. 

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Mamliczu:

Jan Sosabowski (1919-1970)

Kazimierz Koliński (1970-1972)

Maria Kolińska (1972-1990)

Jerzy Kosmalski (1990-1995)

Katarzyna Grobelniak (1995-2013)

Wiesława Mikołajczak (2013- listopad 2015)

Ewaryst Tomiczak (grudzień 2015- 2021)

Grzegorz Michalak (2021-obecnie)