Rada Rodziców

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Klasowe Rady Rodziców w roku 2017/18

Oddział 3-4-5 latki

Przewodniczący - Monika Kwiatkowska

Sekretarz - Marlena Wyka

Skarbnik - Angelika Rucińska

Oddział  6 latki                        

Przewodniczący - Patrycja Krojniak

Sekretarz  - Marzena Domagalska

Skarbnik - Agnieszka Kowalczyk

Klasa I                                                              klasa II

Przewodniczący - Marta Siemianowska           Przewodniczący - Elżbieta Kowalczyk

Sekretarz  - Daria Słomkowska                        Sekretarz  - Wioletta Cięgotura

Skarbnik – Monika Wilkosz                              Skarbnik – Kamila Smolińska

Klasa III                                                            Klasa IV

Przewodniczący - Natalia Malcherek               Przewodniczący - Ewa Umińska

Sekretarz  - Justyna Kaczmarek                      Sekretarz - Aneta Siemianowska

Skarbnik - Maria Sulska                                   Skarbnik - Katarzyna Ratajska

Klasa V                                                            Klasa VI

Przewodniczący -  Kamila Suszek                   Przewodniczący - Anna Lewandowska

Sekretarz  -  Agnieszka Trela                           Sekretarz - Kamila Piechocka-Koszucka

Skarbnik - Honorata Łożyńska                         Skarbnik - Anna Rafińska

Klasa VII

Przewodniczący - Katarzyna Kończal                                           

Sekretarz  - Mariola Jędykiewicz                                                      

Skarbnik - Danuta Szałkowska

 

Rada Rodziców (szkolna):

Przewodnicząca: Natalia Malcherek

Sekretarz: Daria Słomkowska

Skarbnik: Kamila Suszek

Komisja rewizyjna: Ewa Umińska, Marta Siemianowska, Honorata Łożyńska