foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Klasowe Rady Rodziców w roku 2021/22

Oddział  6 latki

Przewodniczący - Monika Kwiatkowska                              

Sekretarz - Justyna Kaczmarek                                                                                                           

Skarbnik - Justyna Płoszaj                                                            

Klasa I                                                                          Klasa II

Przewodniczący - Ewa Madalńska                                Przewodniczący -  Marlena Górzyńska

Sekretarz  - Jagoda Kokocha                                        Sekretarz  - Małgorzata Kaczmarek

Skarbnik – Paulina Balicka                                            Skarbnik – Monika Wolska

Klasa III                                                                         Klasa IV i V

Przewodniczący - Kamila Piechocka - Koszucka          Przewodniczący - Elżbieta Kowalczyk

Sekretarz  - Elwira Wiśniewska                                     Sekretarz - Tetiana Lybak

Skarbnik - Kamila Suszek                                            Skarbnik - Daria Słomkowska

Klasa VI                                                                        Klasa VII                                                               

Przewodniczący - Anna Wróblewska                             Przewodniczący - Justyna Kaczmarek

Sekretarz  - Marzena Domagalska                                 Sekretarz - Ewa Cieślik

Skarbnik -  Judyta Maciejewska                                     Skarbnik - Czyściecka Patrycja

Klasa VIIs

Przewodniczący: Dorota Plewka

Klasa VIII                                                                                                                                      

Przewodniczący - Ewa Umińska                               

Sekretarz  - Aneta Siemianowska                                

Skarbnik - Małgorzata Trela                             

 

Rada Rodziców (szkolna):

Przewodnicząca:Daria Słomkowska

Sekretarz: Natalia Malcherek

Skarbnik: Kamila Suszek