foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Klasowe Rady Rodziców w roku 2020/21

Oddział  6 latki

Przewodniczący - Ewa Madalińska                                

Sekretarz - Jagoda Kokocha                                                                                                              

Skarbnik - Paulina Balicka                                                                

Klasa I                                                                          Klasa II

Przewodniczący - Marlena Górzyńska                          Przewodniczący -  Marlena Wyka

Sekretarz  - Ilona Czachorowska                                  Sekretarz  - Elwira Wiśniewska

Skarbnik – Monika Wolska                                            Skarbnik – Monika Kwiatkowska

Klasa III                                                                         Klasa IV i V

Przewodniczący - Marzena Domagalska                     Przewodniczący - Elżbieta Kowalczyk

Sekretarz  - Monika Jarzynowska                                 Sekretarz - Daria Słomkowska

Skarbnik - Anna Wróblewska                                      Skarbnik - Kamila Smolińska

Klasa VI                                                                        Klasa VII                                                               

Przewodniczący - Anna Hamot                                      Przewodniczący - Ewa Umińska

Sekretarz  - Ewa Cieślik                                                 Sekretarz - Aneta Siemianowska

Skarbnik -  Patrycja Czyściecka                                     Skarbnik - Sławomira Nowak

Klasa VIII                                                                                                                                      

Przewodniczący - Kamila Suszek                               

Sekretarz  - Agnieszka Trela                                

Skarbnik - Aleksandra Wielgórka                               

 

Rada Rodziców (szkolna):

Przewodnicząca:Daria Słomkowska

Sekretarz: Natalia Malcherek

Skarbnik: Kamila Suszek

Komisja rewizyjna:
Ewa Umińska

Anna Lewandowska

Honorata Łożyńska