foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2021/2022:

mgr Grzegorz Michalak - dyrektor szkoły, nauczyciel historii, religii, bibliotekarz

mgr Marzena Domagalska-nauczyciel w klasie specjalnej, nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacji 

mgr Violetta Falkowska- nauczyciel nauczania początkowego,  wychowawca klasy II

mgr Alicja Huszcza - nauczyciel chemii

mgr Jacek Grobelniak - nauczyciel informatyki i fizyki

mgr Małgorzata Kaptur - psycholog

mgr Krzysztof Kołodziejski-nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VII

mgr Anna Kończal - j.niemiecki, doradztwo zawodowe

mgr Hanna Krause- nauczyciel nauczania początkowego, wychowawca klasy III

mgr Magdalena Kucharska - logopeda

mgr Grażyna Prusak - nauczyciel religii

mgr Małgorzata Smok- nauczyciel j. polskiego i bibliotekarz

mgr Ewa Szczygielska-nauczyciel matematyki, techniki i plastyki, oraz edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy IV

mgr Joanna Trzcińska- nauczyciel j. angielskiego, wychowawca klasy VIII

mgr Sylwia Tuschik - pedagog specjalny, nauczyciel w klasie specjalnej, nauczyciel j.polskiego

mgr Violetta Wiland- nauczyciel nauczania początkowego, wychowawca klasy III, 

mgr Elwira Wiśniewska - nauczyciel wspomagający w klasie II

mgr Ewa Wolska- nauczyciel przyrody, biologii, muzyki i geogafii, wychowawca klasy V i VI

mgr Lidia Wróbel - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

mgr Magdalena Wróblewska -  terapeuta pedagogiczny i pedagog, nauczyciel j.polskiego, wychowania do życia w rodzinie

mgr Sylwia Wrzesińska - nauczyciel nauczania początkowego, rewalidacji, wychowawca klasy 0

mgr Sławomir Zelek - nauczyciel religii