foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2018/2019:

mgr Ewaryst Tomiczak - dyrektor szkoly, nauczyciel geografii

mgr Marzena Domagalska-nauczyciel w klasie specjalnej, nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacji 

mgr Violetta Falkowska- nauczyciel nauczania początkowego,  wychowawca klasy III

mgr Katarzyna Grobelniak- nauczyciel zajęć komputerowych/nformatyki, świetlicy i wychowania do życia w rodzinie 

mgr Jacek Grobelniak - nauczyciel informatyki/zajęć komputerowych

mgr Krzysztof Kołodziejski-nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy IV 

mgr Anna Kończal - j.niemiecki, doradztwo zawodowe

mgr Hanna Krause- nauczyciel nauczania początkowego, wychowawca klasy 0

mgr Magdalena Kucharska - logopeda

mgr Hubert  Łukomski - nauczyciel zajęć komputerowych/informatyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Grzegorz Michalak- nauczyciel historii i religii, bibliotekarz

mgr Małgorzata Smok- nauczyciel j. polskiego i bibliotekarz, wychowawca klasy VI

mgr Ewa Szczygielska-nauczyciel matematyki, techniki i plastyki, wychowawca klasy VII

mgr Joanna Trzcińska- nauczyciel j. angielskiego, wychowawca klasy V

mgr Sylwia Tuschik - pedagog specjalny, nauczyciel w klasie specjalnej

mgr Violetta Wiland- nauczyciel nauczania początkowego, wychowawca klasy II, 

mgr Elwira Wiśniewska - wychowawca w oddziale przedszkolnym (grupa młodsza)

mgr Agata Wojciechowska - nauczyciel chemii i fizyki

mgr Ewa Wolska- nauczyciel przyrody, biologii, muzyki i rewalidacji, wychowawca klasy VIII

mgr Magdalena Wróblewska- nauczyciel nauczania indywidualnego, terapeuta pedagogiczny i pedagog, nauczyciel j.polskiego

mgr Sylwia Wrzesińska - nauczyciel nauczania początkowego, wychowawca klasy I