foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

   SU

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/22

Przewodniczący: Maja Nowak - klasa VIII

Z-ca Przewodniczącego: Julia Ciszak - klasa VIII

Sekretarz: Nikola Ratajska - klasa VIII

Rzecznik Praw Ucznia: Estera Smolińska - klasa VI

Sekcja dekoracyjna: Inez Siemianowska - klasa V

Sekcja kulturalna: Wiktoria Zwolińska, Agata Cięgotura - klasa VI

Sekcja informacyjna: Nadia Sulska - klasa VII

 Opiekę nad  Samorządem Uczniowskim sprawują p. Ewa Wolska i Joanna Trzcińska.

A oto skład Samorzadu Uczniowskiego w bieżącym roku, uwieczniony na fotografii nadesłanej przez opiekuna SU.