foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Uwaga! zamieszczamy poniżej w załącznikach regulaminy, terminy, wzory wniosków i oświadczeń związanych z rekrutacją do szkoły i oddziału przedszkolnego na nowy rok szkolny 2022/23:

1 - regulamin rekrutacji - oddzial przedszkolny

2 - regulamin rekrutacji - szkoła

3 - terminy rekrutacji - przedszkole

4 - terminy rekrutacji - szkoła I klasa

5 - wniosek o przyjęcie do przedszkola

6 - wniosek o przyjęcie do szkoły spoza obwodu

7 - oświadczenie o obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

8 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

9 - oświadczenie o wielodzietności

10 - oświadczenie o wsparciu pomocy społecznej

11 - oświadczenie o zatrudnieniu

12 - zgłoszenie dziecka z obwodu

13 - zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do żłobka

14 - zarządzenie Burmistrza Barcina

15 - Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I

Wyniki rekrutacji:

-potwierdzona lista dzieci przyjętych do klasy 0

-lista dzieci niezakwalifikowanych

-lista dzieci przyjętych do klasy 1

Jednocześnie pilnie prosimy rodziców, przyjętych do naszej placowki dzieci, o wypełnienie i dostarczenie/przesłanie do szkoły oświadczenia, iż dziecko ostatecznie będzie realizować obowiązek nauki i przygotowania do nauki w Szkole Podstawowej w Mamliczu - wzór oświadczenia tutaj