foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Na podstawie Zarządzeń Dyrektora Szkoly Podstawowej w Mamliczu z dnia 25 lutego 2019r, w sprawie rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego i rekrutacji dzieci do klasy I, ustalone zostały druki, obowiązujące podczas tychże postępowań rekrutacyjnych. Terminy związane z rekrutacją i druki znajdują się poniżej:

- Terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego

- Terminy rekrutacji do klasy I

1.  Regulamin rekrutacji przedszkole

2. Regulamin rekrutacji szkoła

3. Zgłoszenie dziecka z obwodu

4. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy 1

5. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

6. Oświadczenie o zatrudnieniu

7. Oświadczenie o wielodzietności rodziny

8. Oświadczenie o wsparciu pomocy społecznej

Wyniki pracy Komisji Rekrutacyjnej:

lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

lista uczniów przyjętych do klasy zerowej