foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Listy przyjętych - poniżej:

- Wykaz dzieci przedszkolnych- tutaj

- Wykaz dzieci oddziału zerowego - tutaj

- Wykaz dzieci klasy I - tutaj

Zarządzenie Burmistrza Barcina z dnia 17 stycznia 2018r  w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, klas I publicznych szkół podstawowych, oddziałów sportowych oraz oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin. - http://bip.barcin.pl/artykul/15463.html

Dokumenty: 

1. Regulamin rekrutacji szkoła

2. Regulamin rekrutacji przedszkole

3. Zgłoszenie dziecka z obwodu

4. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

5. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

6. Oświadczenie o zatrudnieniu

7. Oświadczenie o wielodzietności rodziny

8. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

9. Oświadczenie o wsparciu pomocy społecznej

10. Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

11. Oświadczenie o obowiązku odbycia rocznego przygotowania