foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Statut Szkoły z 2021 roku (po zmianach) - tutaj

Uchwała- zmiany w Statucie - tutaj

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny - tutaj

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych - tutaj

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii - tutaj

Przedmiotowe Zasady Oceniania z biologii - tutaj

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przyrody - tutaj

Przedmiotowe Zasady Oceniania z muzyki - tutaj

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii - tutaj

Przedmiotowe Zasady Oceniania z plastyki - tutaj

Przedmiotowe Zasady Oceniania klasy 1-3 - tutaj

Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii klasy 1-2 - tutaj

Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii dla klasy 3 - tutaj

Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii dla klasy 4 - tutaj

Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii dla klasy 5 -tutaj

Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii dla klasy 6 - tutaj

Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii dla klasy 7 - tutaj

Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii dla klasy 8 - tutaj

Przedmiotowe Zasady Oceniania z j. angielskiego dla klas 1-3 -tutaj

Przedmiotowe Zasady Oceniania z j.angielskiego dla klas 4-8 - tutaj

Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki - tutaj

Przedmiotowe Zasady Oceniania z techniki - tutaj

Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii dla klas 5-8 oraz wiedzy o społeczeństwie - tutaj

Przedmiotowe Zasady Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa - tutaj

Przedmiotowe Zasady Oceniania z j.polskiego - tutaj

 

 

Regulamin Konkursu- LOGO SZKOŁY - tutaj