foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dnia 4 maja zmarł Pan Jerzy Kosmalski - były dyrektor naszej placówki.

Pan Jerzy Kosmalski pełnił funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mamliczu w latach 1990-1995.

Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia składa Dyrektor wraz z całą Społecznością Szkoły. Cześć jego pamięci! JK

zdjęcie pochodzi z archiwalnego numeru Gazety Pomorskiej z 21 lutego 2012 r

Uwaga Rodzice i Uczniowie!

W czasie zamkniętych szkół odbywa się nauczanie zdalne, które jest obowiązkowe - tak jak obowiązek szkolny! W nauczaniu takim uczeń jest także oceniany! 

Uczniowie - odczytujcie systematycznie wiadomości przesyłane Wam przez nauczycieli!

Poniżej umieszczam dokument o nazwie Wewnatrzszkolne Ocenianie pdczas Nauki Zdalnej. 

==============

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W  SZKOLE W MAMLICZU W DNIACH: 26 MARZEC 2020 – 10 KWIECIEŃ 2020.:

1. Wymienione zasady obowiązują tymczasowo, od 26 marca do 10 kwietnia 2020r. (daty mogą ulec zmianie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi).

2. Uczeń zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości w systemie Librus Synergia, za wyjątkiem weekendów.

3. Uczeń zobowiązany jest do zapoznawania się z wszystkimi materiałami przesyłanymi przez nauczycieli, którzy mogą korzystać z różnych kanałów komunikacyjnych, po ustaleniu ich z uczniami.

4. Wszystkie przesyłane zadania, ćwiczenia, interaktywne quizy i testy uczeń wykonuje samodzielnie.

5. Uczeń stara się terminowo przesyłać prace zdalne.

6. Uczeń stara się przestrzegać terminów wykonywania zadań, ćwiczeń, interaktywnych quizów i testów wskazanych przez nauczyciela. W przypadku braku możliwości wykonania ww. zadań w terminie uczeń informuje o tym fakcie nauczyciela i ustala wspólnie z nauczycielem nowy termin wykonania poleceń nauczyciela.

7. Uczeń imieniem i nazwiskiem podpisuje przesyłane prace.

8. Uczniowie starają się pracować systematycznie. O wszelkich przeszkodach informują nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcę.

9. Wszystkie materiały udostępniane przez nauczycieli mają służyć wyłącznie nauczaniu zdalnemu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane.

10. Nauczyciel ma obowiązek wspomagania uczniów we wszystkich działaniach związanych ze zdalnym uczeniem się, wykorzystując informację zwrotną.

11. Nauczyciel ma obowiązek dostosować formę i poziom materiałów do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

12. Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności uczniów pozostają w zgodzie z zapisami Wewnątrzszkolnego Oceniania, Przedmiotowych Zasad Oceniania.

13. Uczniowie mają prawo do konsultacji indywidualnych z nauczycielem za pośrednictwem ustalonych komunikatorów w wyznaczonym czasie dyżuru konsultacyjnego.

 

Dokument do odczytania także tutaj

W związku z zaistniałą, trudną dla nas wszystkich sytuacją, zachęcamy uczniów do pozostawania w domach i korzystania z dostępnych materiałów: w telewizji, internecie, na nośnikach elektronicznych (np. e-podręczniki) w celu nauki poza szkołą, czyli nauki zdalnej. Nauczyciele przesyłają i dalej przesyłać będą wytyczne, zadania, ćwiczenia i wskazówki, z których można korzystać samodzielnie w domu, w celu utrwalania i usystematyzowywania wiedzy. MEN także rekomenduje ten sposób nauki, mając na uwadze fakt iż zamknięcie szkół to nie są dodatkowe ferie, ani czas wypoczynku!

Poniżej zamieszczone zostaną materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe:

1.      epodreczniki.pl

2.  Portal wiedzy dla nauczycieli

3.  Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

4.  Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

5.  Portal lektury.gov.pl

6.  Strona Centrum Nauki Kopernik

7.  Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia

8.  Strona Krajowego Biura Programu eTwinning

9.  Serwis Ninateka

10.Serwis Muzykoteka Szkolna

11.Biblioteka Cyfrowa Polona

12.Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

13.Serwis Telewizji Polskiej

14.Serwis Polskie Radio Dzieciom

Materiały dostępne na platformie są: bezpłatne, zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli – oznacza to, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd., dostępne z  różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon), dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

Także Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów uruchomia dziś Kujawsko-Pomorską e-Szkołę.

e- Szkoła rusza w poniedziałek o godz. 12.00 i będzie nadawać zajęcia dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Od 17.03.2020 r. od godz. 9:00 przygotowano lekcje online dla klas 8 szkół podstawowych. Wykłady, pokazy, warsztaty – z przerwami na pytania i dyskusję będą prowadzone z następujących przedmiotów: - język polski, - matematyka, - język angielski.

Lekcje będą prezentowane na żywo na kanale You tube. Wystarczy kliknąć na baner na stronie https://edupolis.pl/ lub www.kujawsko-pomorskie.pl     

W piątek w naszej szkole zakończyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tygodniu uczniowie zapoznawali się z historią i znaczeniem losów Polski i regionu w latach 1944-1963. Przekazywane informacje miały na celu ukazanie wartości patriotycznych oraz  znaczenia historycznego tego okresu dla losów Polski i regionu. W ramach obchodów uczniowie, w bibliotece szkolnej, oglądali  filmy przybliżające historie Żołnierzy Wyklętych. Dostępne były publikacje tematyczne dla młodszych i starszych.  Dla najmłodszych przygotowano kolorowanki i pogadanki.  Obchody zakończył apel pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Notatkę przekazał: Grzegorz Michalak

Dzisiaj (w czwartek 5 marcana bąblowej matematyce w klasie II zagościli rodzice. Dzieci nauczyły ich kilku zabaw z klockami LEGO, bo przecież każdy wie, że najlepsza jest nauka przez zabawę. Super było ćwiczyć z rodzicami. Koniecznie musimy taką lekcję powtórzyć. A oto kilka zdjęć z tych zmagań. Więcej zdjęć na szkolnym facebooku!

 

Notatka i zdjęcia: Sylwia Wrzesińska