foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Celem obchodów jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i innych zaburzeń z nią związanych.

Materiał ze strony:

http://www.itaka.org.pl/material-prasowy/srebrny-odcien-depresji-swiatowy-dzien-walki-z-depresja-23-02-2021/

SREBRNY ODCIEŃ DEPRESJI.

Światowy Dzień Walki z Depresją 23.02.2021

23 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Depresją, chorobą na którą choruje 350 mln ludzi na świecie. „Srebrny Odcień Depresji” ma inne oblicze niż depresja u osób w młodszym wieku. Dlaczego Fundacja ITAKA powraca z tematem depresji seniorów i II odsłoną kampanii? Dlatego, że o tym nikt nie mówi. Nawet oni sami. Cała uwaga skupia się na zapewnieniu seniorom bezpieczeństwa fizycznego w czasie pandemii, jednocześnie zupełnie zapominamy o tym, jak ogromny wpływ ma ta sytuacja na stan psychiczny osób w podeszłym wieku. W tym roku w naszych działaniach łączymy siły z Fundacją „Twarze depresji”.

Jest mnóstwo informacji o tym, w jaki sposób pandemia COVID – 19 wpłynie na psychikę młodych ludzi i społeczeństwa ogólnie. Równie dużo informacji pojawia się na temat tego, że koronawirus najgroźniejszy jest dla seniorów. Wiemy, że musimy ich chronić, dbać o to, aby nie mieli kontaktu z osobami zarażonymi, znamy zasady. Dlatego w obawie o ich zdrowie izolujemy naszych dziadków, nie odwiedzamy ich, nie wpadamy z wizytą, święta spędzamy oddzielnie, w Dzień Babci i Dziadka składamy życzenia jedynie przez telefon. Najtragiczniejsze w tym jest to, że nie wynika to z naszego lenistwa, tylko z konieczności.

Niezależnie od pandemii, depresja osób starszych stanowi poważny problem społeczny. Według wyników najnowszych badań PolSenior2, które przeprowadzono na grupie 6 tysięcy osób, pomiędzy 60 a 106 rokiem życia, u 26% badanych występują objawy depresji. Oznacza to, że co trzeci senior mierzy się z zaburzeniami nastroju. Brak wsparcia ze strony bliskich, izolacja, bagatelizowanie objawów, a także brak psychoedukacji w zakresie zdrowia psychicznego, niejednokrotnie uniemożliwiają uzyskanie pomocy specjalisty, a warto zaznaczyć, że nieleczona depresja stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Kolejnym problemem jest także ryzyko podejmowania zachowań autoagresywnych dotyczące również osób po 65 roku życia. W 2017 roku ilość zamachów samobójczych w tej grupie wiekowej wynosiła 1277, a w 20119 było to już 1491. Jak podają specjaliści, seniorzy w tym działaniu są bardzo zdeterminowani, a przez to, niestety, skuteczni, a to dlatego, że ich celem jest odebranie sobie życia, a nie chęć zwrócenia czyjejś uwagi.

Tak bardzo koncentrujemy się na seniorach w kontekście ich bezpieczeństwa zdrowotnego np. szczepień, że zupełnie nie zwracamy uwagi na to, że z uwagi na obecną sytuację, coraz bardziej pogarsza się ich kondycja psychiczna. Ten temat nie jest też poruszany w debatach publicznych. Niewiele mówi się o tym, że sytuacja życiowa seniorów w czasie pandemii jest bardzo trudna. Pandemia wyeliminowała ich całkowicie z życia społecznego i relacji rodzinnych. Zamknięci w domu, bez kontaktu z bliskimi, odcięci od dzieci i wnuków, od sąsiadów, często nie mają się nawet do kogo odezwać. Ostatnie lata swojego życia spędzają zamknięci w domu przed telewizorem. Izolujemy ich w trosce o ich zdrowie, często nie zastanawiając się jak wygląda ich codzienność. Nasila się ich samotność, smutek, poczucie bycia niepotrzebnym, a stąd już tylko krok w stronę depresji, która często w tej grupie wiekowej, mylona jest z objawami starzenia. Jeszcze niedawno jako społeczeństwo aktywizowaliśmy seniorów poprzez liczne kampanie społeczne, namawialiśmy ich do udziału w wydarzeniach, do wychodzenia na dwór, do spędzania czasu z przyjaciółmi. Czasy pandemii niestety zatrzymały tą ważną tendencję.

Symptomy zaburzeń nastroju są łatwo zauważalne i dobrze widoczne w przypadku osób młodszych, umożliwiają prawidłową i szybką diagnozę oraz podjęcie odpowiedniego leczenia. Kliniczny obraz depresji osób starszych jest odmienny. Na pierwszy plan wysuwają się skargi na dolegliwości somatyczne i zaburzenia funkcji poznawczych, które mogą towarzyszyć procesom starzenia się. Seniorzy nie proszą o pomoc. Często nawet nie wiedzą, że chorują. Sądzą, że „to już przyszło umieranie”. Nie zapominajmy też, że wielu seniorów zwyczajnie nie wie, że zaburzenia nastroju można leczyć. W czasach ich młodości nie chodziło się do psychologa czy psychiatry. Takie profesje przywoływać mogą bardzo złe skojarzenia. Część z nich nawet nie szuka pomocy, poddając się jeszcze przed startem.

Depresja seniorów jest nie tylko trudno zauważalna, ale jak wynika z naszego doświadczenia, gorzej leczona. Większość seniorów, z którymi rozmawiamy, nigdy nie trafiło do psychiatry, nie mówiąc już o podjęciu psychoterapii. Leczenie kończy się na kontakcie z lekarzem rodzinnym i farmakologicznym leczeniu objawów np. lekami nasennymi, uspakajającymi. – mówi Aleksandra Inatowicz - Łubiańska, psycholog Antydepresyjnego Telefonu Zaufania

Jeszcze przed pandemią depresja seniorów była bagatelizowana, a to w dużej mierze ze względu na ogromna trudność w jej diagnozowaniu. Teraz stało się to praktycznie niemożliwe, bo jak zauważyć depresję u osoby z którą nie spędza się czasu. Radość z życia można czerpać niezależnie od wieku. Bycie seniorem może być piękne, chociażby ze względu na większą ilość czasu, który można poświęcić, aby zadbać o siebie. I właśnie dlatego, zwrócenie uwagi społeczeństwa na trudną sytuację seniorów w czasie pandemii, jest celem kampanii „Srebrny Odcień Depresji”.

Organizatorem kampanii jest Fundacja ITAKA, a Partnerem Fundacja „Twarze depresji”, która już od lat zajmuje się profilaktyką depresji i jest wydawcą magazynu „Twarze depresji”.

Seniorzy byli i wciąż są w grupie szczególnego ryzyka zachorowania na depresję – mówi Anna Morawska-Borowiec, prezes Fundacji „Twarze depresji”. – Liczne choroby, z którymi zmagają się seniorzy, takie jak cukrzyca, problemy z tarczycą, przewlekłe dolegliwości bólowe, istotnie wpływają na obniżenie nastroju. Do tego chodzi problem samotności, izolacji w czasie pandemii, lęk przed zakażeniem koronawirusem i przed śmiercią z powodu powikłań wywołanych przez COVID-19. To przyczynia się do znaczącego wzrostu zachorowań na depresję w tej grupie wiekowej.

Nasze materiały informacyjne w postaci folderu, ulotki i plakatu zostały przygotowane przez specjalistów pracujących przy Antydepresyjnym Telefonie Zaufania Fundacji ITAKA. Można je także pobrać m.in. ze strony www.stopdepresji.pl

***

Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA działa od 2001 roku – dzwoni cały czas i z każdym dniem jest bardziej potrzebny. Dyżurują przy nim specjaliści: psychologowie i psychiatrzy. Telefon i akcja „Srebrny Odcień Depresji” są częścią kampanii „STOP DEPRESJI”, prowadzonej od 20 lat przez Fundację ITAKA –Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

 

W ramach programu profilaktycznego w lutym odbyły się lekcje wychowawcze z udziałem pedagoga szkolnego. Głównym celem programu było: kształtowanie asertywnych postaw, umiejętności mówienia „nie” w sytuacji nacisku grupy, ukazywanie zdrowotnych, społecznych, moralnych, ekonomicznych następstw nałogów, wskazanie możliwości unikania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, uwrażliwienie na sytuację dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem czy narkomanią, ukazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu; Zajęcia z uczniami zostały przeprowadzone w klasach IV –VI. Zostały podjęte rozmowy i dyskusje o zagrożeniach płynących z zażywania tytoniu, narkotyków i dopalaczy. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny: Cała prawda o nałogach – 6 najważniejszych decyzji, które podejmiesz. Wskazywali sposoby, jak być asertywnym i mówić zdecydowanie: „nie” używkom.  Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali plakaty piętnujące nałogi, które możecie zobaczyć poniżej.

   

Notatka i zdjęcia: Magdalena Wróblewska - pedagog szkolny

Drodzy Rodzice,

Od 15 stycznia 2021 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Barcinie (Ośrodek Zdrowia, ul. Mogileńska 5) przyjmuje psychiatra dziecięcy, dr n. med. Marcin Lepak. Na wizytę do specjalisty można umówić się po uprzedniej rejestracji. Wizyty odbywają się w czwartki od godz. 15.30. Poniżej znajdziecie Państwo pomocne informacje i wskazówki.

Psychiatra dziecięcy jest lekarzem specjalistą zajmującym się diagnozowaniem i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Jego wiedza na temat chorób psychicznych pokrywa się w dużej mierze z wiedzą psychologa, jednak tylko psychiatra może wdrożyć farmakoterapię lub skierować pacjenta na specjalistyczne badania.Psychiatra dziecięcy ma również szeroką wiedzę ogólną z dziedziny medycyny. Dzięki temu jest w stanie dostrzec ewentualne powiązania między zaburzeniami psychicznymi a somatycznymi. Psychiatra dziecięcy obejmuje swoją opieką nie tylko młodych pacjentów, ale i ich środowisko. Oznacza to, że może zlecić psychoterapię całej rodziny lub grupy, na przykład klasy.

Kiedy z dzieckiem do psychiatry – jakie symptomy i zachowania powinny zaniepokoić rodziców?

Zaburzenia psychiczne mogą objawiać się na wiele sposobów. Zwłaszcza w wieku nastoletnim odbiegające od normy zachowania mogą mylnie zostać przypisane specyfice dojrzewania. Czasem trudno jest rozróżnić zachowania mieszczące się w normie od zaburzonych, dlatego w razie wątpliwości warto zwrócić się do psychiatry. Zachowania dzieci i młodzieży, które mogą budzić zaniepokojenie i wymagać interwencji psychiatry to między innymi:

nadmierna ruchliwość, nadaktywność, nieumiejętność skoncentrowania uwagi na dłużej, impulsywność, agresja; zachowania obsesyjne dezorganizujące normalną aktywność dziecka, na przykład pedantyczne układanie zabawek czy wielokrotne mycie rąk; stany lękowe, apatia, utrata zainteresowania sprawami dotychczas dla dziecka istotnymi, problemy z nauką, pamięcią i koncentracją, zaburzenia snu; trwałe obniżenie nastroju, alienacja, poczucie izolacji, brak umiejętności społecznych, brak zaufania do ludzi, poczucie bezradności; dziwaczne zachowania, słyszenie głosów lub innych niewystępujących dźwięków, mimika niedostosowana do sytuacji, skargi na odczuwanie bodźców węchowych, smakowych lub wzrokowych, których istnienia nie potwierdzają osoby z otoczenia pacjenta; zachowania wskazujące na odbieganie dziecka od normy rozwojowej dla jego przedziału wiekowego, na przykład opóźniony rozwój mowy, obniżone umiejętności adaptacyjne i społeczne, zaburzony rozwój intelektualny; utrzymujące się zmiany zachowania, w tym stany lękowe, po przeżytych traumatycznych doświadczeniach; częste skargi na dolegliwości bólowe lub dysfunkcje narządów mimo wykluczenia przez lekarzy jakichkolwiek zmian chorobowych w ramach przeprowadzonych badań; nieadekwatna do sytuacji agresja wobec innych lub agresja wobec siebie, samookaleczenia, próby samobójcze, inne zachowania autodestrukcyjne; utrzymujące się moczenie nocne, niekontrolowane defekacje; zachowania wskazujące na zaburzenia seksualne, niebędące elementami zabaw, na przykład długotrwała identyfikacja z płcią przeciwną; zachowania mogące wskazywać na wykorzystanie seksualne dziecka; zachowania mogące wskazywać na uzależnienia od internetu, gier komputerowych, telefonu; symptomy uzależnienia od alkoholu, leków, substancji wziewnych, objawy zażywania dopalaczy; zachowania mogące wskazywać na zażywanie narkotyków – kradzieże pieniędzy, częste kłamstwa, nagłe zainteresowanie chemią i lekami, połączone z izolacją społeczną, drażliwością, zaburzeniami rytmu snu i czuwania, oraz innymi objawami charakterystycznymi dla zażywania danej substancji.

Dziecko u psychiatry – dlaczego warto reagować wcześnie?

Rodzice lub opiekunowie często niepotrzebnie wzbraniają się przed wizytą u psychiatry, obawiając się stygmatyzacji dziecka. Jest to postępowanie bardzo szkodliwe dla samego młodego człowieka, któremu należy się odpowiednia opieka medyczna. Wiele wcześnie wykrytych schorzeń i zaburzeń psychicznych można wyleczyć całkowicie, znacznie podnosząc jakość życia chorego i jego rodziny. Nie należy zwlekać z wizytą u psychiatry, gdyż jest to jednoznaczne z zamykaniem dziecku drogi do wyzdrowienia. Warto rozpocząć leczenie jak najszybciej, gdyż nasilające się objawy depresyjne czy psychotyczne mogą pchnąć dziecko nawet do samobójstwa lub wyrządzenia innej krzywdy sobie lub innym. Leczenie trzeba rozpocząć jak najszybciej również wtedy, jeśli dziecko cierpi z powodu uzależnienia od substancji. Pogłębiające się uzależnienie może bowiem doprowadzić do nieodwracalnego wyniszczenia organizmu. Leczenie z zastosowaniem leków najnowszej generacji pozwala osiągnąć bardzo dobre rezultaty, zwłaszcza w połączeniu z psychoterapią.

Psychiatra dziecięcy - jak się przygotować do wizyty u psychiatry?

Zanim przyjdziesz z dzieckiem na wizytę do psychiatry, warto odpowiednio się do niej przygotować. W pierwszej kolejności lekarz będzie chciał przeprowadzić z Wami szczegółowy wywiad. Ważne jest, aby dostarczyć mu jak najbardziej rzetelnych i dokładnych informacji. Aby w trakcie rozmowy pod wpływem emocji nie zapomnieć istotnych faktów, możesz sporządzić ich listę, choć nie jest to konieczne. Informacje, które są istotne dla rozpoznania zaburzenia to między innymi: wystąpienie chorób psychicznych w historii rodziny, niepokojące zachowania dziecka, ich częstotliwość i okoliczności, w których się pojawiają, moment, w którym zauważyłeś pierwsze objawy, przebieg ciąży i porodu, przebieg rozwoju dziecka od momentu urodzenia, w tym historia chorób i badań poparta książeczką zdrowia dziecka, wyniki ostatnich badań laboratoryjnych oraz dotychczas przeprowadzonych badań i opinii lekarzy, pedagogów i psychologów.

Pamiętaj, że na pierwszą wizytę dziecko powinno przyjść z obojgiem rodziców lub opiekunów.

Informacje przekazała i bliższych informacji udzieli: Magdalena Wróblewska - pedagog szkolny

Zamieszczam informację nadesłaną do szkoły:

Mamy wielką przyjemność ogłosić, że wraz z moim przyjacielem Wojciechem Gdaniec wkraczamy z naszą Szkółką Tenisa do Barcina i Gminy Barcin. Serdecznie dziękujemy władzom za przemiłe przywitanie, przychylność i życzliwość. Będziemy od nowego roku szkolić w zakresie gry w tenisa na każdym poziomie i w każdym wieku. Wiemy, że grających w Barcinie jest przemiła spora grupka. Miło nam będzie z Wami się poznać. Zapraszamy do kontaktu i wstępnych zapisów. Razem z Wojtkiem jesteśmy instruktorami tego znakomitego sportu gdzie charakter ma ogromne znaczenie i w połączeniu z duchem sportowym można zdobyć własne Himalaje tenisa. Wojciech Gdaniec instruktor z Łobżenicy a ja Piotr Błaszczyk od 16 lat prowadzę treningi tenisa w Żninie, Kcyni, Szubinie oraz Bydgoszczy (jestem mieszkańcem Żnina). Prowadzimy także obozy letnie i zimowe. Zapraszamy po więcej informacji 602866640.  oraz na facebooka. Więcej informacji w linkach lub pod numerem telefonu.

 https://www.facebook.com/tenis.club.piter.play/posts/10222444205267923

 https://www.facebook.com/tenis.club.piter.play/posts/10222499633053583

 https://www.facebook.com/tenis.club.piter.play/videos/10221940709760850/

 https://www.facebook.com/tenis.club.piter.play/posts/10221757736626636

 https://www.facebook.com/tenis.club.piter.play/videos/10221560272890166/

Tenis Club Piter Play

Piotr Błaszczyk

Turystyka dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja obozów Letnich i Zimowych

Szkolna 25 a

88-400 Żnin

Nip 558-161-27-52

tel. 602 - 866 - 640

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie proponuje oprócz zaplanowanych diagnoz oraz terapii na okres ferii zimowych zintensyfikowane wsparcie, w tym: infolinia i poradnictwo dla dzieci i młodzieży czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 tel. 516 081 200 lub 523020438dyżury telefoniczne dla rodziców od poniedziałku do czwartku w godzinach 12:00-15:00,  tel. 516 081 200; możliwość spotkania w Poradni lub wsparcie telefoniczne w sytuacji kryzysowej ze specjalistą. W celu ustalenia terminu należy zgłosić się telefonicznie do sekretariatu poradni tel. 516 081 200 lub 523020438.

Ponadto cały czas funkcjonuje telefoniczne wsparcie z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej  z uwagi na zagrożenie wynikające ze stanu pandemii, w tym możliwość  poradnictwa dla  nauczycieli, którzy wymagają wsparcia przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych i edukacyjnych uczniów w czasie pracy zdalnej.

(Informację nadesłano mailowo do szkoły z PPP w Żninie)