foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W przeddzień zakończenia roku szkolnego, czyli 18 czerwca, odbył się tradycyjny apel podsumowujący dokonania i sukcesy w kończącym się półroczu nauki - "Wędrówka przez II semestr", który pozwolił uczniom, nauczycielom i rodzicom przypomnieć sobie najważniejsze osiągnięcia szkolne. Podsumowaniu towarzyszyła atrakcyjna prezentacja multimedialna, przygotowana przez panią Małgorzatę Smok, oraz najciekawsze występy  i popisy recytatorsko-oratorsko-wokalne uczniów, pochodzące z różnych konkursów. Na zakończenie spotkania dowiedzieliśmy się która klasa otrzymała "Puchar Dyrektora Szkoły". Trofeum to, kolejny raz, trafiło do klasy VI. Gratulacje! 

Prezentacja z apelu 

Notatka: Katarzyna Grobelniak, zdjęcia: Joanna Trzcińska, fragmenty prezentacji: Małgorzata Smok